Welkom op de luisterpagina van 

Blij Rondeel

uit Heverlee - Leuven

 

St.-Franciscuskerk

Heverlee

            

            PAASVIERING  2009

 

                      ZONDAG:      12 april 2009 10u30

                      Voorganger:   Marcel Doms 

                      Voorzang:       Blij Rondeel

                      Orgel:             Herman Baumers

 

 

                                              

                                                    Orgelmuziek voor de mis

 

Intredeprocessie :                     Want alzo lief heeft God de wereld gehad(Joh.3,16)    

   

Schuldbelijdenis:                       Kyrie (Gounod-Messe Brève n°7 in C)              

 

Gloria                                          Gloria (Gounod-Messe Brève n°7 in C)

 

Tussenzang                                Locus Iste - Bruckner                     

 

Acclamatie na Evangelie         Laudate Dominum Taizé (allen)                                  

                                                                                                                       

Hernieuwing v/d doopbeloften  De Geest des Heren (strofe 1+2) nr.58     

 

Voorbeden:                                Laat ons bidden in de stilte….                         

 

                                                    Inzameling en offerande - Orgel

 

Offerandelied:                            Alleluia – Schrijf in ons hart – Taizé               

 

Hooggebed                               Sanctus (Gounod-Messe Brève n°7 in C)       

 

Onze Vader                                Onze Vader (Duitse Melodie)    nr.66   koor+volk  

 

Vredesgebed en -wens             Agnus Dei  (Gounod-Messe Brève n°7 in C) 

 

                                                     Communie – orgel

 

Communielied                           ”Kondigt het aan”, nr 62 (koor, koor + allen)         

 

Slotlied:                                       Khvalitie, Alleluia - Bortniansky                       

 

                                                    Sortis: orgel Alleluia - Händel deels uitbundig meegezongen door enkele enthousiste koorleden